Auteurs

'Onderwijs vraagt leiderschap!' is onder redactie van Dick Both en Alex de Bruijn geschreven. Zij schreven ook het boek 'Zorg vraagt leiderschap!'. 

Dick Both

Dick Both is zelfstandig managementadviseur. Hij begon zijn onderwijsloopbaan als leerkracht in het basisonderwijs en parttime docent Godsdienst in het voortgezet onderwijs. Vervolgens was hij directielid van een basisschool. Van 2008 tot 2015 was Dick werkzaam bij Driestar managementadvies. Hij studeerde bestuurs- en organisatiewetenschappen aan de Universiteit Utrecht en studeerde af op een onderzoek naar de collectieve ambitie in scholen bij het ontwikkelen van een schoolplan. Naast zijn werk als managementadviseur is hij interim-directeur op scholen, werkt hij voor de schoolleidersopleiding Penta Nova en begeleidt hij schoolleiders en schoolteams.


Alex de Bruijn

Alex de Bruijn was achtereenvolgens groepsleerkracht en adjunct-directeur op de ds. Koelmanschool in Gorinchem en vanaf 2000 schoolleider van de School met de Bijbel te Noordeloos. Als schoolleider publiceerde hij verschillende onderwijsuitgaven, zoals 'Aan jou de keus', 'Presenteren is leren' en 'Goed zo!'. Sinds 2007 is Alex parttime, en sinds maart 2011 fulltime, werkzaam als managementadviseur bij Driestar managementadvies. Als adviseur is Alex met name bezig met kwaliteitszorg (waaronder opbrengstgericht werken), coaching en het geven van trainingen.

Bram ter Harmsel

Bram ter Harmsel volgde na de Pedagogische Academie de opleidingen voor schoolleider, hoger management voor non-profitorganisaties en supervisor en coach. Hij was achtereenvolgens acht jaar directeur van een basisschool en zeven jaar manager van Driestar managementadvies.

Als senior managementadviseur werkte hij twaalf jaar met besturen en directies van scholen en zorginstellingen, onder andere als interim-manager in het voortgezet onderwijs. 

Willem Poppe

Willem Poppe is teamleider bij de Zeeuwse Academische Opleidingsschool. Van 2007 tot 2015 was hij voor Driestar managementadvies werkzaam als managementadviseur. Hij maakte deze stap na negen jaar leiding te hebben gegeven aan een school voor basisonderwijs. Willem volgde verschillende managementopleidingen en behaalde in 2013 zijn mastergraad in Publiek Management aan de Universiteit Antwerpen.


Rens Rottier

Drs. Rens Rottier, geboren en getogen in Zeeland, was achtereenvolgens leerkracht aan een basisschool, onderwijsadviseur en directeur van een school voor Speciaal Onderwijs. Sinds 1998 is hij werkzaam bij Driestar educatief, eerst als lid van de centrale directie, daarna algemeen directeur en nu voorzitter van het College van Bestuur. Rens is naast zijn werk als bestuurder bezig met de thema’s ‘Onderwijs en identiteit’ en leiderschap, verzorgt regelmatig lezingen en ondersteunt en coacht leidinggevenden en management- of directieteams.