Over het boek

In de persoonlijke relatie tussen zorgverlener en zorgvrager zijn aandacht en betrokkenheid sleutelwoorden. Goed leiderschap maakt het verschil: het verschil tussen zorg en uitstekende zorg!

Het magazine Zorg + Welzijn schreef over 'Zorg vraagt leiderschap!': "Het nuttige van dit boek is dat herkenbare situaties worden benoemd en dat de lezer in 200 pagina's kennis opdoet die anders vele jaren werkervaring zou kosten". De recensie is hier te lezen (pdf). Ook Lucide schreef een korte recensie (pdf) over 'Zorg vraagt leiderschap!'.  

Leiding geven aan mensen

‘Zorg vraagt leiderschap!’ beschrijft hoe je leiding geeft aan mensen en manieren en niet vastloopt in procedures in papieren. Het boek beschrijft acht aspecten van leiderschap. Deze aspecten vormen het repertoire van de leider op alle niveaus: als verpleegkundige, specialist, beleidsmedewerker, in de teamkamer of in de bestuurskamer.

Deze acht aspecten zijn grotendeels ontleend aan de inhoud van het boek 'Leidinggeven aan professionals? Niet doen!' van Mathieu Weggeman. Met behulp van deze acht leiderschapsaspecten doet 'Zorg vraagt leiderschap!' een praktische handreiking aan leiders (zorgverleners, leidinggevenden en bestuurders) in de zorg om meer werk te maken van goed leiderschap. In het belang van de mensen om wie het daar allemaal draait: de zorgvragers!

Acht aspecten van leiderschap

De leidinggevende:
  • ontwikkelt samen met het team een collectieve ambitie;
  • inspireert mensen en betrekt ze bij de strategie;
  • communiceert tijdig en eerlijk en is aanwezig;
  • is duidelijk over het resultaat en geeft feedback;
  • treedt assertief op naar mensen die niet goed (meer) zijn in hun vak;
  • fungeert als hitteschild voor de ruis van boven en opzij;
  • heeft een gezaghebbende, maar dienende en bescheiden attitude;
  • stuurt op flow: vakdeskundigheid en plezier in het werk.