Persoonlijke scan

We hebben de aspecten van persoonlijk leiderschap vertaald naar de leidinggevende en naar de professional. Deze aspecten hebben we opgenomen in een scan. Een scan is een hulpmiddel dat de leider in staat stelt om het eigen gedrag ten aanzien van deze aspecten in kaart te brengen en door anderen in kaart te laten brengen. Er zijn twee scans ontwikkeld.

Scan voor leidinggeven aan professionals

Invuldocument voor professionals (pdf)
Invuldocument voor professionals (Excel)

Scan voor leidinggeven aan leidinggevenden

Invuldocument voor leidinggevenden (pdf)
Invuldocument voor leidinggevenden (Excel)

Handleiding

Beide scans kunnen op verschillende manier worden gebruikt. De scan voor leidinggeven aan leidinggevenden kan door de leidinggevende zelf worden ingevuld, door een aantal collega's waaraan hij leiding geeft en door zijn bestuurder. Zo ontstaat een 360°-feedback.

De scan voor het leidinggeven aan professionals in de zorg kan ook voor een 360°-feedback worden gebruikt. De leidinggevende kan deze scan zelf invullen, maar hij kan deze ook laten invullen door enkele collega's, door enkele professionals en door zijn leidinggevende.

Voor het gebruik van de scans zijn er de volgende kanttekeningen:
  • Deze scans zijn geen wetenschappelijk en statistisch verantwoorde instrumenten. Ze zijn bedoeld als checklists om informatie te verzamelen over de belangrijke aspecten van persoonlijk leiderschap.
  • Scores zijn geen exacte metingen, maar inschattingen van degene die de scan invult. Een score kan dan ook niet ‘voldoende’ of ‘onvoldoende’ zijn – deze geeft enkel de indruk, de interpretatie, weer van de respondent.
  • Beschouw de scan als een hulpmiddel dat je kunt gebruiken om meer inzicht te krijgen in hoe je bij de ander overkomt, en in hoeverre het jou lukt om de aspecten van persoonlijk leiderschap als leidinggevende of als leraar zichtbaar te maken in je gedrag.
  • De scan is bedoeld als ontwikkelingsinstrument. In gesprekken over de persoonlijke ontwikkeling kan de ingevulde scan inzichtelijk helpen maken en benoemen waar iemands kwaliteiten liggen en welke aspecten er mogelijk uitgebouwd kunnen worden. Zo kan dit instrument aanzetten tot reflectie en aanjager voor persoonlijke ontwikkeling zijn.